نخستین گجت پوشیدنی مترجم آنی

نخستین گجت پوشیدنی مترجم آنی

اینکه انگلیسی به عنوان زبان بین المللی دنیا شناخته شده است، مانع صحبت کردن دو فرد غیر انگلیسی زبان که به دو زبان دیگر تسلط دارند نمی شود. با پیشرفت روزافزون ارتباطات و فناوری ها و نیاز دائمی به یک مترجم... ادامه ...