هواوی فاصله فناوری و مد را به حداقل می رساند

هواوی فاصله فناوری و مد را به حداقل می رساند

با حمایت از هفته مد دوبی و پاریس هواوی فاصله فناوری و مد را به حداقل می رساند     سومین دوره هفته مد دوبی با همکاری کمپانی هواوی در تاریخ ۶ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ در دوبی برگزار شد. هفته مد دوبی ... ادامه ...