دنیایی از امکانات با اپل تی وی جدید (گزارش مراسم رونمایی از پرچمدار جدید اپل- بخش چهارم)

دنیایی از امکانات با اپل تی وی جدید (گزارش مراسم رونمایی از پرچمدار جدید اپل- بخش چهارم)

پیش ای این درباره برخی از قابلیت‌های ارائه‌شده برای اپل تی وی سخن گفته‌ایم. ادی کیو به‌عنوان معرفی کننده این دستگاه هوشمند از برخی از…