خدمات جدید گوگل ناجی جدید شما در زمان حادثه

خدمات جدید گوگل ناجی جدید شما در زمان حادثه

حوادث طبیعی و مشکلات تروریستی رو به رشد در جهان امروزی موجب شده‌اند که درخواست کمک کردن برای بسیاری از ما به یک نیاز بسیار مهم بدل شود و در این میان تلفن‌های همراه هوشمند می‌توانند یک رابط بسیار مناسب ... ادامه ...