تصمیم‌گیری های مربوط به تلگرام در هفته‌های جاری

تصمیم‌گیری های مربوط به تلگرام در هفته‌های جاری

محمد علی اسفنانی، عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، بیان کرد که طی هفته‌ی جاری در مورد آینده‌ی فعالیت تلگرام در ایران تصمیم‌گیری خواهد شد.   عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه... ادامه ...