LG تمامی گوشی های نکسوس گوگل را که دچار مشکل بوت شده بودند استرداد کرد

LG تمامی گوشی های نکسوس گوگل را که دچار مشکل بوت شده بودند استرداد کرد

شرکت LG تمامی گوشی های نکسوس گوگل را که دچار مشکل بوت می شدند تماما استرداد کرد. اگرچه می شد که این مشکل تعمیر و یا حل و فصل شود اما شرکت LG تمامی مسئولیت این امر را برای شرکت گوگل پذیرفت و پیشنهاد داد ... ادامه ...