تلگرام برای ادامه‌ی فعالیت و فیلترنشدن باید سرورهای خود را به خاک ایران بیاورد

تلگرام برای ادامه‌ی فعالیت و فیلترنشدن باید سرورهای خود را به خاک ایران بیاورد

در هفته‌های اخیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دو جلسه در خصوص بررسی فعالیت نرم‌افزار موبایلی تلگرام برگزار کرد که در جلسه‌ی اول به دلیل عدم حضور اکثریت اعضا، این جلسه تشکیل نشد و در جلسه دوم نیز شرح آن توس... ادامه ...