مضرات استفاده از شماره‌های مجازی برای رفتن داخل تلگرام

مضرات استفاده از شماره‌های مجازی برای رفتن داخل تلگرام

برخی کاربران برای حفظ حریم خصوصی، ترجیح می‌دهند شماره تلفن خود را در این برنامه ثبت نکرده و از انتشار آن جلوگیری کنند. در این صورت این کاربران از شماره‌های مجازی استفاده می‌کنند. *  یکی از راه‌کارهای موجو... ادامه ...