آیا میدانستید اینترنت می‌تواند شما را غمگین و افسرده کند ؟!

آیا میدانستید اینترنت می‌تواند شما را غمگین و افسرده کند ؟!

معمولاً زمانی که دولت‌ها قصد بهبود سلامت ذهنی شهروندان خود را دارند، این ایده را به خودی خود، به عنوان یک هدف ارزشمند قلمداد می‌کنند. البته نمی‌توان چندان نسبت به این موضوع خرده گرفت، اما پژوهش‌ها و م... ادامه ...