معرفی آیفن ۸ با صفحه نمایش ۵٫۸ اینچی به خاطر مشکلات مربوط به سنسورهای سه بعدی به عقب افتاد

معرفی آیفن ۸ با صفحه نمایش ۵٫۸ اینچی به خاطر مشکلات مربوط به سنسورهای سه بعدی به عقب افتاد

معرفی آیفن ۸ با صفحه نمایش ۵٫۸ اینچی به خاطر مشکلات مربوط به سنسورهای سه بعدی به عقب افتاد ما همچنان در انتظار دستگاه پرچمدار اپل هستیم و آنطور که معلوم است مشکلاتی در راه معرفی آن است. این مشکلات به سنسورهای سه... ادامه ...