خریدار کالاهای لوکس چه کسانی هستند؟

خریدار کالاهای لوکس چه کسانی هستند؟

بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته در حوزه رفتار مصرف‌کنندگان در ایران، تمایل به استفاده از کالاهای لوکس در کشور در حال افزایش است. کالای لوکس کالایی است که ارزش آن بیشتر از رفع نیاز و ضرورت‌های زندگی افر... ادامه ...