سامسونگ تا ۵ سال دیگر بخش موبایل خود را تعطیل خواهد کرد !

سامسونگ تا ۵ سال دیگر بخش موبایل خود را تعطیل خواهد کرد !

    کمپانی سامسونگ اکنون بزرگترین تولید کننده گوشی هوشمند در جهان است و در این شرایط، آخرین گزینه ای که برای آینده بخش موبایل این شرکت می توان متصور شد تعطیلی آن است.با این وجود یکی از کارشناسا... ادامه ...