تصاویر لنوو موتو ام پیش از معرفی منتشر شد

تصاویر لنوو موتو ام پیش از معرفی منتشر شد

تقریبا یک ماه پیش بود که خبری در مورد کسب تاییده تنا توسط گوشی لنوو موتو ام (Lenovo Moto M) منتشر شد. این گوشی با نام مدل XT-1662 توانسته بود گواهینامه تنا چین را دریافت کند. در آن تاریخ علاوه بر تصاویر رسمی این گ... ادامه ...