تصاویر گوشی های جدید موتورولا موتو سی، سی پلاس، E4 و Z2 انتشار یافته است

تصاویر گوشی های جدید موتورولا موتو سی، سی پلاس، E4 و Z2 انتشار یافته است

تصاویر گوشی های جدید موتورولا موتو سی، سی پلاس، E4 و Z2 انتشار یافته است به تاززگی شرکت موتوروا با انتشار ویدئو ۴۴امین سالگردش در مرکز توجه قرار گرفته است اکنون نیز با انتشار چند تصویر از مونتاژ مقدماتی دستگاه ... ادامه ...