از دستانتان برای بازی استفاده کنید،تکنولوژی موشن ترکینگ

از دستانتان برای بازی استفاده کنید،تکنولوژی موشن ترکینگ

در دنیای مجازی هستید؟میخواهید یک شمشیر بردارید ؟به جای استفاده از دسته بازی همانند گوشی های HTC Vive یا Oculus Rift،موشن ترکینگ شما را ممکن می سازد که  از دستانتان برای حقیقت مجازی در نرم افزار Orion han... ادامه ...