گوشی MOVI با یک پروژکتور داخلی معرفی شد

گوشی MOVI با یک پروژکتور داخلی معرفی شد

گوشی‌های هوشمند، امروزه چنان قدرتمند و کاربردی شده‌اند‌ که به بخشی مهم از زندگی عامه مردم تبدیل شده‌ و در هر کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما این یک واقعیت است که اندازه جیبی آن‌ها، مطمئنا عملکرد ... ادامه ...