۹۰ درصد کاربران از سرویس‌های مکان‌یاب گوشی استفاده می‌کنند

۹۰ درصد کاربران از سرویس‌های مکان‌یاب گوشی استفاده می‌کنند

نتایج حاصل از بررسی‌های جدید مرکز تحقیقاتی Pew Internet نشان داد از هر ۱۰ آمریکایی که صاحب گوشی هوشمند هستند ۹ نفر از خدمات مکان‌یاب روی دستگاه خود استفاده می‌کنند.  مرکز تحقیقاتی eMarketer در یک گزارش ... ادامه ...

231