توافقات جدید همراه اول با سازمان میراث فرهنگی

توافقات جدید همراه اول با سازمان میراث فرهنگی

در حاشیه نمایشگاه تلکام صورت گرفت؛ توافقات جدید همراه اول با سازمان میراث فرهنگی     مدیرعامل همراه اول و معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر همکاری های بیشتر در حوزه... ادامه ...