پایان عصر نرم‌افزارهای ۳۲ بیتی بر روی دستگاه‌های اپل

پایان عصر نرم‌افزارهای ۳۲ بیتی بر روی دستگاه‌های اپل

پایان عصر نرم‌افزارهای ۳۲ بیتی بر روی دستگاه‌های اپل به‌تازگی شرکت اپل با معرفی نسخه جدید سیستم عامل همراه خود توانسته است تا به تیتر اول رسانه‌ها بدل گردد ولی این سیستم عامل همراه جدید توانسته است تا تغی... ادامه ...