گوگل عملکرد نرم‌افزار یادداشت‌های تلفن‌های همراه را بهبود می‌بخشد

گوگل عملکرد نرم‌افزار یادداشت‌های تلفن‌های همراه را بهبود می‌بخشد

گوگل عملکرد نرم‌افزار یادداشت‌های تلفن‌های همراه را بهبود می‌بخشد گوگل به‌تازگی با وارد کردن نرم‌افزار یادداشت‌برداری کیپ (Keep) خود به سیستم G-Suite یکپارچگی آن با…