برترین‌های نوآوری‌ محصول شرکتهای ایرانی در سال ۱۳۹۵

برترین‌های نوآوری‌ محصول شرکتهای ایرانی در سال ۱۳۹۵

“جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی” که با همت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برپا شده بود با معرفی محصولات نوآورانه برگزیده کمیته ارزیابی جشنواره، به کار خود پایان داد. این جشنواره در راستای تقویت دانش کاربردی و ان... ادامه ...