نوکیا ۶ و ۵ و ۳ در ماه ژوئن در بازار هند راه اندازی خواهند شد

نوکیا ۶ و ۵ و ۳ در ماه ژوئن در بازار هند راه اندازی خواهند شد

نوکیا ۶ و ۵ و ۳ در ماه ژوئن در بازار هند راه اندازی خواهند شد شرکت اچ ام دی دیروز در کنگره جهانی موبایل MWC2017 سه گوشی آندروید هوشمند نوکیا (به همراه گوشی نوکیا ۳۳۱۰ (۲۰۱۷) تجلیل از یک گوشی غیر هوشمند) را... ادامه ...