هوآوی پی ۱۰ گرانترین گوشی سری پی خواهد بود.

هوآوی پی ۱۰ گرانترین گوشی سری پی خواهد بود.

شایعات اخیر خبر از این می دهد که گوشی هوشمند هوآوی پی ۱۰ گرانترین گوشی سری پی هوآوی خواهد بود. گوشی  هوآوی P9 سال گذشته با قیمت  ۵۹۹ یورو با نسخه ذخیره سازی ۳۲GB راه اندازی شد، در حالی که دو برابر این... ادامه ...