تلفن انعطاف‌پذیر HML به نام هولوفلکس معرفی شد !

تلفن انعطاف‌پذیر HML به نام هولوفلکس معرفی شد !

حدود ده سال پیش، دنیای موبایل، خود را برای مهاجرت به صفحات لمسی آماده می‌کرد و از آن زمان تاکنون بازار تلفن‌های همراه هرگز مانند قبل نبوده است. تلفن‌های هوشمند جایگزین موبایل‌های معمولی شدند و از ده سال ... ادامه ...