تبلیغ هوشمندانه اپل در رابطه به هوم پاد

تبلیغ هوشمندانه اپل در رابطه به هوم پاد

اپل توانسته است با رساندن پیامی منحصر به فرد از شیوه بسیار جالبی نیز برای تبلیغ ویژگی جدید مربوط به پخش موسیقی هوم پاد و البته در کنار آن توانایی پاسخ‌گویی سیری استفاده کند که در آن تعامل فرد یاد شده با سیری به حدی طبیعی جلوه داده شده است که گویا او با فردی کاملا زنده مکالمه می کند.