هوگو بارا از شیاومی جدا خواهد شد.

هوگو بارا از شیاومی جدا خواهد شد.

هوگو بارا معاون رئیس شرکت شیاومی در فیسبوک اعلام کرد که پس از سال نو چینی از این شرکت جدا خواهد شد وشیانگ وانگ رئیس بخش آی پی و مشارکت شرکت شیاومی جایگذین وی خواهد شد. او در پست خود نوشته که از سه سال  نیم ... ادامه ...