باگ اینستاگرام خبر ساز شد

باگ اینستاگرام خبر ساز شد

اینستاگرام به تازگی خبر از یک باگ در API های موجود در این برنامه داد. API بخشی از برنامه است که می توان با آن به طور مستقیم با سرور اصلی برنامه اطلاعات رد و بدل کرد. مشخص شده که اطلاعات و شماره تماس های خصوصی افر... ادامه ...