۶۳ میلیارد پیام واتسپ در شب سال نو میلادی ارسال شد

۶۳ میلیارد پیام واتسپ در شب سال نو میلادی ارسال شد

با توجه به  آمار رسانی فیس بوک، که دارای سرویس پیام های تلفن همراه می باشد، شب سال نو مردم در مجموع ۶۳ میلیارد پیام در برنامه واتسپ به یکدیگر ارسال کردند. که نزدیک به ۱۴ میلیارد پیام به تنهایی در هند فرستاد... ادامه ...