تولید انبوه تراشه کایرین ۹۸۰ به زودی توسط هواوی آغاز خواهد شد

تولید انبوه تراشه کایرین ۹۸۰ به زودی توسط هواوی آغاز خواهد شد

با به سرانجام رسیدن تولید تراشه های ۷ نانومتری، تولید انبوه تراشه کایرین ۹۸۰ هواوی نیز به زودی آغاز خواهد شد. هواوی کایرین ۹۷۰ پردازنده ای فوق هوشمند بود که در گوشی هایی همچون میت ۱۰ و پی ۲۰ قرار گرفت.