هواوی سال ۲۰۱۷ را با شکستن رکورد گینس شروع کرد

هواوی سال ۲۰۱۷ را با شکستن رکورد گینس شروع کرد

میت ۹ رکورد بیشترین عکس سلفی در سه دقیقه را از آن خود کرد هواوی سال ۲۰۱۷ را با شکستن رکورد گینس شروع کرد     شرکت هواوی در تاریخ ۱۰ ژانویه رکورد گینس را که بیشترین تعداد عکس سلفی در سه دقیقه بود در ... ادامه ...