دوربین اینستا ۳۶۰ نانو، فیلم برداری ۳۶۰ درجه را به آیفون می آورد

دوربین اینستا ۳۶۰ نانو، فیلم برداری ۳۶۰ درجه را به آیفون می آورد

این روزها ویدیوهای ۳۶۰ درجه که در هدست های واقعیت مجازی پشتیبانی می شوند رواج زیادی پیدا کرده اند اما کاربران عادی همیشه به یک دوربین بزرگ اختصاصی ویدیوهای ۳۶۰ درجه دسترسی ندارند. اما دستگاهی به نام اینستا۳۶۰ نانو با هد... ادامه ...