فناوری ۳D NAND نود و شش لایه توسط وسترن دیجیتال معرفی شد

فناوری ۳D NAND نود و شش لایه توسط وسترن دیجیتال معرفی شد

برای شرح بیشتر، ۳D NAND به فرایندی گفته میشود که طی آن با انباشتگی الگوریتمیک، بتوان از میزان حافظه بیشتری استفاده کرد. در حال حاضر، در حافظه‌های ذخیره‌سازی از فناوری BiCS3 از نوع ۶۴ لایه استفاده می‌شود.... ادامه ...