پوشش شبکه رایتل در کشور به ۴۰۰ شهر رسید

پوشش شبکه رایتل در کشور به ۴۰۰ شهر رسید

پوشش شبکه رایتل در کشور به ۴۰۰ شهر رسید   در راستای توسعه شبکه اولین اپراتور نسل سوم تلفن همراه در کشور، رایتل موفق شد با نصب سه هزارمین سایت مخابراتی، پوشش شبکه خود را به ۴۰۰ شهر کشور افزایش دهد. ... ادامه ...