کاربران از نوکیا ،یک گوشی تمام عیار با دوربین حرفه ای میخواهند

کاربران از نوکیا ،یک گوشی تمام عیار با دوربین حرفه ای میخواهند

به یاد می آوریم که نوکیا هرکاری برای ساختن بهترین موبایل ها در جهان می کرد.بهترین گوشی های آن دوران در هر مکان زمانی این شرکت بود.در یک نظر سنجی از کاربران پرسیده شد که چه چیزی از گوشی های جدید این شرکت  انتظ... ادامه ...