نگاهی به ۷۲ میلیون تلفن همراه فعال در کشور !!!

نگاهی به ۷۲ میلیون تلفن همراه فعال در کشور !!!

بر اساس بررسی های انجام شده و آمارهای منتشر شده توسط دفتر اقتصادی وزارت ارتباطات، در حال حاظر ۷۲ میلیون تلفن همراه فعال در کشور وجود دارد و ضریب نفوذ موبایل در کشورمان ۹۲٫۲ درصد می باشد.این گزارش از این رو ق... ادامه ...