بنابه گزارشی Apple iPhone 7S ممکن است اولین iPhone مجهز به تکنولوژی OLED باشد

بنابه گزارشی Apple iPhone 7S ممکن است اولین iPhone مجهز به تکنولوژی OLED باشد

ممکن است فکر کنید که حرف به میان آوردن از iPhone 7S، مورد انتظار برای ۲۰۱۷ و زمانی که iPhone 7 نیز هنوز معرفی نشده است، دیوانه‌وار باشد. اما به دلیل این که زمان زیادی طول کشیده است که صفحات از LCD به OLED تغییر کنند، اطلا... ادامه ...