چیپست A11 اپل ۶ هسته ای است

چیپست A11 اپل ۶ هسته ای است

همانطور که در گزارشات آمده است چیپست A11 اپل ۶ هسته ایست  که دو هسته‌ی Mistral آن، قدرت‌مند هستند و چهار هسته Monsoon نیز برای…

248