لباسشویی جدید سامسونگ لباس ها را خشک‌ و آماده پوشیدن تحویل می دهد

لباسشویی جدید سامسونگ لباس ها را خشک‌ و آماده پوشیدن تحویل می دهد

نگاهی به قابلیت‌های ماشین‌ لباسشویی جدید سامسونگ لباس‌ها را خشک‌ و آماده پوشیدن تحویل بگیرید   روزگاری نه چندان دور شستن لباس‌ها چند مرحله نفس‌گیر داشت. اول باید لباس‌ها را داخل ماشین می‌ریختیم تا شسته شوند. ... ادامه ...