همکاری اوبر با سرویس پرداخت چینی Alipay

همکاری اوبر با سرویس پرداخت چینی Alipay

اوبر یک شبکه ی حمل و نقل است که به مشتریان خدمات وسیله نقلیه ارائه می دهد و مسافران را در سطح شهر جابه جا می کند. با اپلیکیشن های مختلفی که ارائه می دهد به مشتریان امکان موقعیت یابی را می دهد و مسافران و ... ادامه ...