با اصوات ASMR آشنایی دارید؟صداهای گوش نواز  در یک دستگاه

با اصوات ASMR آشنایی دارید؟صداهای گوش نواز در یک دستگاه

ASMR با نام کامل autonomous sensory meridian response، به نوعی صداها گفته میشود که احساسات را بر می انگیزد. می‌کنند. این حس عموما از طریق اصوات ASMR و هنگام تجربه‌هایی نظیر خش خش ناشی از راه رفتن بر روی ب... ادامه ...