تعداد بازیکنان Battleborn بر روی رایانه در حال کاهش است

تعداد بازیکنان Battleborn بر روی رایانه در حال کاهش است

«چه‌خبره؟! همه دارن کجا میرن؟» بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار منتشر شده تعداد زیادی از بازیکنان نسخه رایانه شخصی بازی Battleborn از این بازی جدا شده‌اند. تعداد بازیکنان این نسخه از بازی روز به روز در حال ک... ادامه ...