اطلاعات جدیدی از ساعت هوشمند BLOCKS

اطلاعات جدیدی از ساعت هوشمند BLOCKS

آیا شما تاکنون چیزی در مورد ساعت هوشمند BLOCKS، اولین ساعت هوشمند مدولار جهان شنیده اید؟! خب برای آندسته از افرادی که تاکنون چیزی در مورد این ساعت هوشمند به گوششان نخورده است باید بگویم که این ساعت هوش... ادامه ...