تقلب کنندگان بازی Pokemon Go به صورت موقت بن می شوند

تقلب کنندگان بازی Pokemon Go به صورت موقت بن می شوند

امروز خبرهای بدی داریم برای افرادی که قصد تقلب کردن در بازی Pokemon Go را دارند. نیانتیک به عنوان سازنده بازی اعلام کرده که قصد دارد تا به طور موقت حساب کاربری افرادی که در این بازی تقلب می کنند را بن کند و ب... ادامه ...