گوگل ، Cronologics  ، سازنده ساعت های هوشمند را به خدمت گرفت

گوگل ، Cronologics ، سازنده ساعت های هوشمند را به خدمت گرفت

مشارکت Cronologics با گوگل گوگل ،Cronologics را برای ساخت ساعت های هوشمند اندرویدی استخدام کرده است.Cronologics توسط یکی از کارکنان سابق  که اولین دستگاه این شرکت را نیز به ثبت رسانده بود مدیریت می شود. ساعتی ... ادامه ...