عکس ها و اطلاعات HTC وان ایکس ۱۰ بلاخره درز کرد

عکس ها و اطلاعات HTC وان ایکس ۱۰ بلاخره درز کرد

HTC یک گوشی جدید را تا آخر این ماه معرفی خواهد کرد.این گوشی وان ایکس ۱۰ خواهد داشت و به دنبال وان ایکس ۹ سال گذشته خود خواهد آمداین گوشی هم اکنون در روسیه مجوز عرضه را گرفته است همانطور که ماه پیش هم شنیدیم... ادامه ...