انتشار رندرهای منتسب به HTC 11 ، دستگاه نمایشگری با لبه های خمیده دارد

انتشار رندرهای منتسب به HTC 11 ، دستگاه نمایشگری با لبه های خمیده دارد

هم اکنون شش ماهی از عمر موبایل HTC 10 می گذرد و این یعنی تا اتمام چرخه عمر یک ساله اش و معرفی پرچمدار جایگزین از سوی شرکت سازنده تنها شش ماه باقی مانده است. البته باید اشاره کنیم که تا به امروز شایعات ... ادامه ...