گوگل ، فلش پلیر را در کروم، یک بار برای همیشه جایگزین می کند.

گوگل ، فلش پلیر را در کروم، یک بار برای همیشه جایگزین می کند.

HTML5 جایگزین فلش پلیر خواهد شد گوگل در خرداد ماه اطلاع رسانی کرد که ادوب فلش پلیر را روی کروم متوقف خواهد کرد.این شرکت به قول خود وفا کرد.گوگل به آرامی HTML5  را برای کاربران تا چند ماه آینده جایگزین... ادامه ...