توجه به پروتکل HTTPS در نسخه ۵۶ گوگل کروم

توجه به پروتکل HTTPS در نسخه ۵۶ گوگل کروم

گوگل قصد دارد نسخه ۵۶ گوگل کروم که در ماه ژانویه معرفی خواهد شد، سختگیری‌های بیشتری را از نظر امنیت اعمال کند. این سختگیری در مورد سایت هایی است که از HTTPS استفاده نمی‌کنند. نسخه ۵۶ گوگل کروم در صفحه... ادامه ...

138