ظرفیت آدرس‌های اینترنتی به پایان رسید

ظرفیت آدرس‌های اینترنتی به پایان رسید

بالغ بر ۱۲ میلیون آدرس عددی اینترنتی در کشور مورد استفاده قرار گرفته است و با پایان یافتن ظرفیت این تعداد IP آدرس‌ها، مهاجرت به سمت نسل جدید آدرس‌های اینترنتی موسوم به نسخه ۶ آغاز شد.‌‌‌ بهنام ولی زاده، مدیرکل م... ادامه ...

آموزشی از مشاهده IP در موبایل آندروید وIOS

آموزشی از مشاهده IP در موبایل آندروید وIOS

شما از این به بعد میتوانید آموزشی از مشاهده IP در موبایل آندروید مرتبط با بخش سیستم عامل را در بخش سایت آموزشی موبایلستان بخوانید. IP دو مدل Dynamic و Static دارد. بیشتر شرکت های ارائه دهنده اینترنت IP داینامیک را در اختیار کاربران قرار میدهند... ادامه ...