کانال اینترنتی تولید محتوای رشد و کسب و کارها راه اندازی شد

کانال اینترنتی تولید محتوای رشد و کسب و کارها راه اندازی شد

فاز اول کانال ملی به اشتراک گذاری تجارب و آموزش مدیران در بستر اینترنت راه اندازی شد.   به گزارش موبایلستان فاز اول وب سایت ipe.ir به منظور کاهش شکست استارت آپ ها و افزایش رشد و نقدینگی کسب و کارهای ... ادامه ...